За нас

Бизнес ценности

Максимална стойност означава клиентът да получи възможно най-висока стойност за парите си, което в консултантския ни бизнес означава използването на всички възможни техники и похвати за повишаване и максимизиране на финансовия резултат.

Добавена стойност понякога е по-важна и от максималната, тъй като е свързана с обслужването, личното отношение и други ценни за клиента представи за стойност. Добавената стойност за всеки клиент би могла да е различна и за нас е съществено при комуникацията да улавяме именно специфично важното за всеки клиент, и да се съобразяваме с тези специфики.

Управление на качеството, очаквано от клиента е сложен и също индивидуален процес – качеството често е субективна територия. Мениджърският подход изисква да се стремим към високо качество във всичко, което правим с идеята да се засечем с клиентската представа за качество и да затвърдим усещането и впечатлението за качествена и качествено ориентирана фирма.

Позитивно отношение е нагласа за успех, която се предава на клиента и на екипа с цел създаване и затвърждаване на позитивни усещания и емоции от работата и контактите с хората от и във фирмата. Позитивната и оптимистичната нагласа внасят допълнителна сигурност в комуникацията и бизнеса като цяло.

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас