Застраховки

За да предложим най-добрите ценови условия, ние работим с утвърден и компетентен Застрахователен Брокер, с директен достъп до Централните офиси на специализираните в различните продукти Застрахователни Компании. Предимствата са по-ниски ценови премии, по-адекватно договаряне на покритите рискове и по-бързо обслужване при ликвидация на щети.

Практика е Застрахователният Брокер да изготвя безплатно план за застраховане на всички активи на ЗП или фирма, включващ различни видове специализирани продукти на различни Застрахователни Компании, с цел постигане на балансиран застрахователен портфейл – най-високо ниво на сигурност при най-ниска възможна цена. Портфолиото от различни Застрахователи е необходимо, поради тяхната различна специализация, като в портфейла Застрахователните Компании участват с най-силните си  продукти, разработени за съответните сегменти.

Застрахователният брокер предлага следните услуги:

  • Консултация относно избора на подходяща застрахователна компания, предлагаща избрания от Вас застрахователен продукт;
  • Предлагане на най-изгодна цена на застраховката след направен анализ на застрахователните условия и тарифи в различните застрахователни дружества;
  • Доставяне на застрахователните полици и свързаните с тях документи на посочено от Вас място, без това да изисква допълнителен разход на време и средства от Ваша страна;
  • Пълно съдействие при възникване на застрахователно събитие за установяване на размерите му, както и оформяне на необходимата документация за:

          - заявяване на претенции;
          - организиране и извършване на огледи;
          - организиране и извършване на всички съпътстващи ликвидационни процедури при настъпване на щета.

  • Разрешаване на застрахователни казуси и консултации по въпроси, свързани с действащите нормативни уредби;
  • Предлагане на всички видове застраховки, задължителни при инвестиционни проекти по Програма за развитие на селските райони и Оперативни програми
  • Предлагане на застраховки по Схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция;
  • Предлагане на всички видове задължителни застраховки съгласно чл.461 от Кодекса за застраховането - „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „ Злополука на пътниците” и др. застраховки предвидени със закон;
  • Максимални отстъпки при изготвяне на оферти за корпоративни клиенти.

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас