• Оперативна програма
    Иновации и конкурентоспособност
    2014-2020

ПРСР 2014-2020

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) е насочена към:

  • развитие на устойчиво селско и горско стопанство;
  • развитие на конкурентоспособна хранително – вкусова индустрия;
  • опазване на природните ресурси и околната среда;
  • насърчаване на заетостта и повишаване качеството на живот в селските райони;
  • подобряване на културните и религиозни центрове в селските общини;
  • развитие на инфраструктурата в селските общини;

Грийнтек Про работи по инвестиционните мерки на програмата.

Грийнтек Про е консултантска фирма специализирана в разработването на инвестиционни проекти в сферата на индустрията и селското стопанство. Грийнтек Про извършва висококачествени консултантски услуги по начин, по който никой друг не го прави - в контекст на локация, експертност и клиентско обслужване едновременно. Целим фирмата ни да изглежда в очите на клиентите ни компетентна, квалифицирана, информирана, грижовна и динамична. Основният акцент в дейността ни е реализирането на проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз – Програма за развитие на селските райони и ОП Иновации и Конкурентоспособност.

 

Контакти

   office@greentechpro.eu
   +359 893 502 702
   Гр. София, ул. Акад. Иван Гешов 2Е, Бизнес център Сердика

Свържете се с нас